مینی چیلر

ویژگی های مینی چیلر های مل تک:

دارای حداقل یک کمپرسور کوپلند اسکرال بمنظور صرفه جویی در مصرف برق و طول عمر بیشتر کمپرسورها
دارای پانل تنظیم قابل نصب در آپارتمان برای روشن یا خاموش کردن چیلر، انتخاب درجه حرارت و...
دارای تنظیمات اتوماتیک برقی برای کار یک کمپرسور با برق اضطراری
دارای فن کندانسور دو سرعته که براساس درجه حرارت هوای بیرون سرعت بصورت اتوماتیک انتخاب میشود
امکان انتخاب پمپ سیر کولاتور بصورت کار دائم یا اتوماتیک 
استقلال در بهره برداری
ظرفیت از ۳ تا ۴۰۰ تن