بسیار کم صدا ، طراحی شده برای تخلیه هوا در ساختمان های مرتفع

 

دانلود کاتالوگ