posticon کولر آبی صنعتی

پرینتایمیل

تهویه مطبوع تبخیری صنعتی کولر آبی صنعتی

 

 

جهت تهویه به روش تبخیری برای سالن های تولید با ظرفیت هوادهی ۳۰۰۰۰متر مکعب در ساعت.

خروج هوا از زیر دستگاه می باشد و چهار پد سلولوزی در چهارطرف دستگاه قرار دارد